Pratsam

Saatavuus kaikkialla

Saavutettava digitaalinen palvelu

Pratsam tukee 9th European e-Accessibility Forum

Julkaistu 08.06.2015

Daniel Ainasoja esittelee konferenssillä 9th e-Accessibility Forum "Making daily newspapers accessible: Production to playback". Esityksessä kuvataan miten Suomessa tehdään päivälehtiä saataviksi näkövammaisille ja lukemisesteisille ja miten Pratsamin tuotteet ja palvelut auttaa tekemään tämän mahdolliseksi.