Pratsam

Tillgänglig digital service

Tillgänglig digital service

Pratsam Mobile ger synskadade mera frihet

Publicerad 03.03.2012

Alla har rätt till lika service i vårt samhälle. Det gäller också information. Speciellt de synskadade och andra personer med läshandikapp har svårt att ta del av information via dagstidningar, böcker och internet om de inte har tillräckligt effektiva hjälpmedel.

Synskadeföreningen Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) har i samarbete med Pratsam Ab utvecklat en mobil spelare för talpublikationer vid namn Pratsam Mobile. Den mobila spelaren kan spela upp taltidningar, talböcker och andra talpublikationer över mobila nätverk, vilket ger synskadade större frihet och rörlighet. Tidigare har synskadade enbart haft tillgång till stora spelare av bordsmodell, varav de flesta har krävt tillgång till eluttag och fasta anslutningar till internet. Andra alternativ har varit små spelare med minneskort, som har varit krångliga att hantera för en person utan datorvana.

Medelåldern för synskadade i Finland är 78 år och det kräver att information kan göras tillgänglig på ett enkelt sätt, vilket Pratsam-projekten tidigare har åstadkommit med bordsmodellen Pratsam Box. Med den nya spelaren Pratsam Mobile är dessa begränsningar inte längre ett hinder eftersom den likt en mobiltelefon har ett laddningsbart batteri och kan kontakta mobila nätverk för överföring av information.

Pratsam Mobile är i storlek med en större mobiltelefon. Den har ingen skärm, gränsnittet till användaren är röstbaserat. Mobilen har tydliga taktila tangenter, den är lätt att greppa och ytan är sträv så att den hålls bra i handen. Dess utformning och funktion har tagits fram och förbättras kontinuerligt i samarbete med föreningens medlemmar.

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) är en kontakt- och intresse-förening med cirka 170 synskadade medlemmar, synsvaga och blinda. Föreningen verkar för att synskadade personer får med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. NÖSS har under närmare tio års tid drivit flera omfattande tekniska utvecklingsprojekt för att göra information tillgänglig för synskadade med systemet Pratsam. Utvecklingen har i huvudsak finansierats av Penningautomatföreningen RAY.

Pratsam Ab är en ledande aktör inom produktion, distribution och uppspelning av talpublikationer. Företaget har utvecklat anpassad hårdvara för synskadade i samarbete med NÖSS och gjort skräddarsydda lösningar för bland annat Förbundet Finlands svenska synskadade och Celia – biblioteket för synskadade. Pratsam Ab tillhandahåller även distributionslösningar som i dag distribuerar taltidningar och talböcker till närmare 2000 personer med läshandikapp i Finland.