Pratsam

Jämlik tillgång till information

Alla har rätt till lika service i vårt samhälle. Det gäller också information. Speciellt de synskadade och andra personer med läsnedsättning har svårt att ta del av information via dagstidningar, böcker och internet om de inte har tillräckligt effektiva hjälpmedel.

Pratsam är ett programvaruföretag med över 15 års erfarenhet av produktion och online distribution av talpublikationer anpassade för personer med läsnedsättning. Pratsams system stöder de internationella DAISY-standarderna och vi har även lösningar för EPUB.

Vårt produktsortiment inkluderar produktionssystem och plattformer för online distribution, med gränssnitt för användar- och innehållshantering. För uppspelning erbjuder vi appar för datorer, surfplattor, mobiltelefoner, smarthögtalare och specialapparater anpassade för synskadade.

Kontakta oss gärna för mera information!